Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ và công trình dầu khí, sẵn sàng mở rộng vùng hoạt động trong thời gian tới, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (XNKT) thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã đặt ra một số giải pháp trọng tâm.

Đảng bộ Vietsovpetro đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đạt sản lượng khai thác hằng năm 2,5-3,5 triệu tấn dầu quy đổi. Với các kế hoạch phát triển mỏ hiện nay, trong 5 năm tới, 85% lượng dầu Vietsovpetro sẽ khai thác là từ các khu vực trữ lượng hiện hữu, phần còn lại sẽ từ các khu vực trữ lượng tiềm năng và các lô mới, trong đó, các khu vực tiềm năng, các lô mới dự kiến kết nối vào cơ sở hạ tầng hiện hữu của Lô 09-1.

Mỏ Bạch Hổ

Tuy nhiên, hiện nay, các khu vực khai thác chính của Vietsovpetro đều đang ở giai đoạn cuối đời mỏ, có rất nhiều phức tạp về địa chất. Công nghệ khai thác cơ học giai đoạn cuối đời mỏ chưa hoàn thiện. Các công trình biển cố định như giàn cố định, tàu chứa dầu, hệ thống đường ống ngầm đều đã hoạt động lâu năm, chi phí duy tu không nhỏ... Do đó, để giữ sản lượng khai thác ở mức 2,5-3,5 triệu tấn dầu/năm trong giai đoạn 2021-2025 (tương đương với sản lượng của năm 2020) là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và thách thức lớn đối với Vietsovpetro.

Hiện nay, XNKT quản lý và vận hành trực tiếp trên 50 công trình biển cố định phục vụ khai thác và xử lý dầu khí trải rộng trên 11 khu vực. Để vận hành an toàn, hiệu quả các mỏ, công trình khai thác dầu khí trong giai đoạn tới, XNKT đã đề ra một số giải pháp trọng tâm.

XNKT cần nâng cao năng lực quản lý quỹ giếng, quản lý chế độ khai thác mỏ, đồng thời tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác can thiệp giếng, gia tăng lưu lượng các giếng khai thác. Để thực hiện tốt các công việc này, trong thời gian tới, XNKT sẽ phối hợp với Viện NIPI tối ưu hóa công tác khảo sát giếng và minh giải kết quả khảo sát giếng; đưa vào áp dụng các thiết bị lòng giếng có mức độ tự động hóa cao đối với các BK mới.

Trung bình hằng năm XNKT thực hiện 80-90 lượt xử lý vùng cận đáy giếng. Trong năm 2019, lượng dầu khai thác gia tăng từ giải pháp này là 27,5 nghìn tấn. Tuy nhiên, trong các năm gần đây, hệ số thành công, sản lượng gia tăng có chiều hướng giảm mạnh. Do đó, XNKT tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lượng lựa chọn giếng, nghiên cứu các công nghệ, hóa chất phù hợp cho điều kiện mỏ.

Người lao động Vietsovpetro

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ bơm điện chìm, XNKT sẽ phối hợp đưa vào áp dụng thử nghiệm các dạng bơm điện chìm mới cho các giếng có độ ngập nước cao, khai thác bằng gaslift không còn hiệu quả. Song song với việc thử nghiệm bơm điện chìm, XNKT sẽ nghiên cứu phát triển hệ thống cung cấp điện năng đồng bộ, tiến tới hoàn thiện các công nghệ khai thác cơ học cho đoạn khai thác cuối đời mỏ.

Với số lượng công trình, trang thiết bị quy mô rất lớn như hiện nay, việc bảo đảm duy tu bảo dưỡng hoàn hảo, cân bằng với thời gian dừng sản xuất, cân bằng với chi phí sản xuất luôn là nhiệm vụ trọng tâm và là thách thức lớn. Việc số hóa công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch cải hoán, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình biển, tàu chứa dầu... là rất cần thiết. Do đó, XNKT đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Liên lạc Vietsovpetro đưa vào ứng dụng các công cụ công nghệ tiên tiến tối ưu công tác lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, tối ưu quản lý vật tư thiết bị, tiến tới áp dụng đồng bộ cho tất cả các công trình biển. Để ngăn chặn vấn đề xuống cấp nghiêm trọng của các công trình biển, XNKT sẽ tiếp tục gia tăng khối lượng chống ăn mòn, sửa chữa kết cấu kim loại các công trình biển, sửa chữa thay thế đường ống công nghệ.

Để giữ sản lượng khai thác ở mức 2,5-3,5 triệu tấn dầu/năm trong giai đoạn 2021-2025 (tương đương với sản lượng của năm 2020) là thách thức lớn đối với Vietsovpetro

Trong các năm qua, mặc dù Vietsovpetro đã thực hiện rất thành công giải pháp kết nối mỏ, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có ở khu vực mỏ Bạch Hổ, Rồng để kết nối khai thác các mỏ lân cận như Cá Ngừ Vàng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Cá Tầm nhưng sản lượng khai thác, xử lý dầu khí các công trình hiện hữu vẫn tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, đặc biệt đối với các giàn cố định MSP. Do đó, một trong các giải pháp quan trọng khác là nghiên cứu phương án cải hoán các công trình phù hợp với quy mô khai thác trên nguyên tắc tối giản thiết bị công nghệ, chấp nhận giảm mức độ dự phòng của các hệ thống. Ngoài ra, cần tổ chức triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tiết giảm chi phí sản xuất như dự án máy lọc nước ngọt trên các công trình biển; tối ưu công tác vận chuyển hậu cần cho các công trình biển; hoàn thiện hệ thống cấp điện trung tâm từ các turbine khí; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật, tối ưu chi phí sản xuất.

Cuối cùng, cần cải tiến công tác tổ chức an toàn trên các công trình biển, như thay đổi biên chế, quy chế chức danh phù hợp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát; quy định chặt chẽ về kỷ luật lao động, công tác an toàn - sức khỏe - môi trường; tham khảo và áp dụng các mô hình quản lý lao động tiên tiến từ các công ty trong ngành Dầu khí; nâng cao điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt cho CBCNV trên các công trình biển...

Bằng kinh nghiệm và sự quyết tâm cao độ, tinh thần lao động, bền bỉ và sáng tạo của tập thể CBCNV, XNKT sẽ vận hành các mỏ, công trình khai thác dầu khí một cách an toàn, hiệu quả cao, góp phần vào mục tiêu giữ sản lượng khai thác ở mức 2,5-3,5 triệu tấn dầu/năm giai trong đoạn 2021-2025

Trúc Lâm

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/khai-thac-an-toan-hieu-qua-cac-mo-575150.html