Khai thác khí than phải đóng phí môi trường

Gốc
(PL)- Theo Nghị định 82/2009 ban hành ngày 12-10 thì tổ chức, cá nhân khai thác khí than và các loại khoáng sản khác sẽ phải đóng phí bảo vệ môi trường.

Cụ thể, phí bảo vệ môi trường đối với khí than là 50 đồng/m3; các loại quặng khoáng sản khác là 10.000 đồng/tấn (mức tối đa). Lâu nay chỉ có đá, fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng than (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatít, dầu thô và khí thiên nhiên mới chịu phí bảo vệ môi trường. Nghị định này cũng giảm mức phí đối với khí thiên nhiên từ 200 đồng/m3 xuống còn 50 đồng/m3. Đặc biệt, phí bảo vệ môi trường đối với khí thiên nhiên thu được từ khai thác dầu thô chỉ phải chịu phí là 35 đồng/m3. Các mức phí này sẽ được áp dụng từ ngày 1-12.

Tin nóng

Tin mới