Khai thác lợi thế của vùng để phát triển Đại học Thái Nguyên

Đó là nội dung trọng tâm được đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh tại chương trình làm việc với lãnh đạo Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Tham dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các vụ, cục của Bộ GD&ĐT.

Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chủ trì buổi làm việc.

Tại chương trình, lãnh đạo ĐHTN đã đề xuất với Bộ GD&ĐT có cơ chế phù hợp nhằm nâng cao vai trò, sứ mệnh của đơn vị, là trung tâm đào tạo, khoa học công nghệ chất lượng cao của vùng trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước; kiến nghị Bộ GD&ĐT đề nghị với Chính phủ đầu tư xây dựng ĐHTN thành đại học trọng điểm quốc gia; bố trí vốn năm 2023 cho Dự án đầu tư xây dựng ĐHTN bước III, giai đoạn 2021-2025 khi được phê duyệt...

Đối với tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo ĐHTN đề nghị tỉnh tạo cơ chế, cơ hội và điều kiện thuận lợi để ĐHTN tham gia vào các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm tồn tại về đất đai trong triển khai dự án xây dựng Nhà Trung tâm Điều hành ĐHTN.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại chương trình làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận các ý kiến của ĐHTN và cho rằng vấn đề tự lực của đơn vị là rất quan trọng. Đồng chí đề nghị ĐHTN tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được, bám sát nhiệm vụ của ngành, của tỉnh, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, thực hiện tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. Đồng chí cũng lưu ý Đảng bộ ĐHTN tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự gương mẫu người đứng đầu, toàn tâm toàn ý đưa ĐHTN phát triển bứt phá trong thời gian tới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu về việc phát triển ĐHTN trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, thời gian qua, tuy còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, song ĐHTN đã quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Bộ trưởng cũng yêu cầu ĐHTN cần rà soát lại chiến lược, định hướng, tầm nhìn của đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, phải đặt sự phát triển của ĐHTN trong chiến lược phát triển của quốc gia đối với vùng; lấy lợi thế của vùng là lợi thế của ĐHTN. "Hiện nay chưa nhìn thấy bản sắc của ĐHTN trong chiến lược phát triển vùng. Khu vực Tây Bắc, Đông Bắc là vùng phát triển rất năng động, nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, vì vậy chiến lược phát triển của ĐHTN phải điều chỉnh định hướng và tầm nhìn bao quát cả khu vực." - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị ĐHTN tiếp tục rà soát tổng thể cơ cấu, tổ chức bên trong của đại học, tái cấu trúc, sắp xếp lại phù hợp định hướng phát triển; cần có chiến lược phát triển đội ngũ, nhóm nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành; tiếp tục khai thác các nguồn lực để xây dựng ĐHTN khang trang, đồng bộ về cơ sở vật chất...

Hằng Nga - Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/khai-thac-loi-the-cua-vung-de-phat-trien-dai-hoc-thai-nguyen-305384-205.html