Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khai trừ hai đảng viên vi phạm ra khỏi Đảng

Ngày 18/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành (Thanh Hóa) ban hành các quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với hai đảng viên vi phạm tại xã Thành Mỹ.

Trên cơ sở các báo cáo và tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành về việc đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; ngày 18/6/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành họp, thảo luận, thống nhất kết luận: Đồng chí Trương Văn Gương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ và đồng chí Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;

Hai đồng chí vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa công sở; vi phạm Điều 1, Điều 18 Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Điểm 2, Mục I Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân và uy tín của tổ chức đảng xã Thành Mỹ, gây bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả hành vi vi phạm, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành quyết định: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, Trương Văn Gương, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phong Phú, Đảng bộ xã Thành Mỹ; Trương Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Vân Đình, Đảng bộ xã Thành Mỹ.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/khai-tru-hai-dang-vien-vi-pham-ra-khoi-dang-701805/