Khai trừ khỏi Đảng nữ công chức chiếm đoạt tiền chính sách

Ngày 15-12, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Hà Thị Huyền Trang vì có hành vi lợi dụng chức vụ, nhận tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của nhiều đối tượng chính sách trên địa bàn.

Theo đó, từ tháng 9-2011 đến tháng 12-2018, bà Trang được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực văn hóa- xã hội của UBND xã Vạn Ninh (H. Quảng Ninh). Trong 3 năm (2016- 2018) bà Trang đã tham mưu cho UBND xã hướng dẫn người dân làm hồ sơ để được hưởng các chế độ chính sách cho 426 trường hợp trên địa bàn. Cũng trong 3 năm này, bà Trang đã nhận để chi trả cho những người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 4,918 tỷ đồng. Từ tháng 1-2019, bà Trang được giao đảm nhiệm thêm lĩnh vực Văn phòng- Thống kê. Từ tháng 9-2020 đến tháng 2-2021, bà Trang đã tham mưu, hướng dẫn làm hồ sơ các loại cho 67 trường hợp, nhận để chi trả tiền trợ cấp với tổng số tiền 3,222 tỷ đồng.

Lợi dụng chức vụ, bà Trang đã nhận và chiếm đoạt tiền của 5 đối tượng chính sách với số tiền 34,304 triệu đồng.

Duy Ngọc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_254271_khai-tru-khoi-dang-nu-cong-chuc-chiem-doat-tien-ch.aspx