Đây là một công trình văn hóa trọng điểm nhằm kỷ niệm 54 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội