QĐND Online - Sáng 6-10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức khai trương Trang thông tin điện tử Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (website IPU-132). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Phó chủ tịch Quốc hội và các ủy viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham dự buổi lễ.

Website IPU-132

Trang thông tin điện tử Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 có địa chỉ website: www.ipu132vietnam.vn . Website IPU-132 được xây dựng nhằm cung cấp thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đại hội đồng IPU 132 và tạo môi trường giao tiếp qua mạng internet giữa Ban tổ chức IPU 132 và Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện thế giới (ASGP) với các nước thành viên tham gia IPU 132 bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Chức năng cơ bản của website gồm: Cung cấp thông tin về Đại hội đồng IPU 132, các chương trình nghị sự, chương trình làm việc, các dự thảo Nghị quyết, văn kiện, tài liệu hội nghị, quá trình tham gia IPU và công tác chuẩn bị của Việt Nam… Website cũng cung cấp thông tin về hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện thế giới; cung cấp hình ảnh, video về các hoạt động của IPU 132…

Tại buổi lễ, thay mặt Ban tổ chức IPU 1132, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử IPU 132.

MINH MẠNH