VOV.VN - Trang thông tin điện tử có địa chỉ www.ipu132vietnam.vn, được trình bày bằng 3 thứ tiếng Anh-Pháp-Việt

Ngày 6/10, tại trụ sở Nhà Quốc hội mới, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức lễ khai trương trang thông tin điện tử Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (website IPU-132). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về IPU-132, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhấn nút khai trương website.

Trang thông tin điện tử IPU 132 có địa chỉ www.ipu132vietnam.vn, được trình bày bằng 3 thứ tiếng Anh-Pháp-Việt, cung cấp thông tin về các hoạt động của Đại hội đồng IPU-132 và tạo môi trường giao tiếp qua mạng internet giữa Ban Tổ chức IPU-132, Hiệp hội Tổng Thư ký nghị viện (ASGF) với các nước thành viên tham gia IPU-132.

Website IPU-132 cung cấp thông tin về chương trình nghị sự, chương trình làm việc, các dự thảo Nghị quyết, các văn kiện - tài liệu hội nghị, quá trình tham gia IPU và công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội đồng IPU-132, tin tức Việt Nam, quốc tế. Website cũng cung cấp thư viện, hình ảnh - video về các hoạt động của IPU-132 và các thông tin liên hệ với trụ sở chính của Hội đồng IPU, Văn phòng Thường trực IPU tại Liên Hợp Quốc, Ban tổ chức IPU-132.

Ngoài ra, website còn tích hợp bản đồ, địa điểm du lịch tại Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Website IPU-132 do Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống Tinh Vân xây dựng và triển khai./.