Hanoinet - WHO nhận định, các bệnh khúc xạ như cận thị, loạn thị, viễn thị và đáng ngại hơn là bệnh đục thủy tinh thể ngày một gia tăng. Rất nhiều người bị mù mà không biết rằng họ vẫn có thể được chữa trị để nhìn thấy ánh sáng.