TT - Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) có hiệu lực từ 1-7, tại TP.HCM sắp tới sẽ có hàng triệu người đang đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại các bệnh viện (BV) tuyến tỉnh phải trở về… tuyến y tế cơ sở (quận huyện, phường xã). Điều gì sẽ xảy ra?