Đĩa cứng luôn là thành phần quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của hệ thống. Và khi sở hữu một chiếc máy vi tính, bạn luôn phải lo sợ một ngày nào đó dữ liệu bạn không cánh mà bay.