Trải qua 60 tiếng làm việc không nghỉ, các chuyên gia Hy Lạp tìm thấy một phiến đá cẩm thạch khác khắc hình thành giá, đồng thời nhiều phần của mộ được cho còn nguyên vẹn.

Đông Phong (Video: National Geographic)