Sau khi lật dỡ phiến đá cẩm thạch che trên mộ Chúa tại Jerusalem, các chuyên gia phát hiện nhiều phần của mộ vẫn còn nguyên vẹn.

Đông Phong