Vận chuyển những khối đá vôi khổng lồ để dựng nên kim tự tháp tất nhiên cần phải có phương pháp đặc biệt, nhất là khi việc xây dựng diễn ra 4.000 năm trước.

Nhóm chuyên gia của Tổ chức FOM và Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã phát hiện một trong những “chiêu” giúp người Ai Cập cổ đại di chuyển các khối đá trên cát.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Physical Review Letters, người Ai Cập thời xưa có thể đã làm ướt phần cát trên đường di chuyển đá, cho phép giảm đến phân nửa lực kéo cần thiết để đưa các khối đá và tượng nặng nề so với lúc cát khô. Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cần khống chế và tính toán tốt số lượng nước đổ lên cát để tránh tình trạng phải kéo nặng hơn.

Trong cuộc nghiên cứu, nhóm chuyên gia vật lý giải thích rằng việc rải nước lên cát giúp hình thành “những chiếc cầu” giữa các hạt cát, cho phép bề mặt trơn hơn, nhưng nếu đổ nước quá tay sẽ làm tăng ma sát và giảm độ trơn. Họ cũng tìm được chứng cứ ủng hộ cho phát hiện mới, theo đó bức tường trên ngôi mộ Djehutihotep ở miền đông nam Ai Cập mô tả quá trình di chuyển một bức tượng, với một người đi trước và rải nước lên cát.

Thụy Miên