Hằng ngày đám đàn em mở danh bạ điện thoại gọi đến các số thuê bao để đặt vấn đề "hợp tác để phá các đường dây thầu đề tư nhân"