Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khám phá hậu trường Quốc hội trước mỗi kỳ họp

Để một kỳ họp diễn ra thành công thì công tác chuẩn bị là một khối lượng công việc khổng lồ với cường độ khẩn trương, tích cực, đòi hỏi sự chính xác, tận tâm và tận lực của rất nhiều đơn vị. Để liệt kê ra hết các đầu mục công việc thì chắc chắn sẽ là một danh sách rất dài.

Vụ hành chính có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, in sao tài liệu, bảo vệ bí mật nhà nước phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Mặc dù Quốc hội đã thực hiện chuyển đổi số, tuy nhiên, theo quy định, hồ sơ dự thảo luật, các văn bản tờ trình, thẩm tra và tiếp thu, chỉnh lý luật phải được in bằng bản giấy. Đối với báo cáo giải trình, tiếp thu phải gửi đến ĐBQH 2 ngày trước khi biểu quyết thông qua. Do đó, các nhân viên làm công tác in, sao tài liệu thường làm việc rất vất vả, đảm bảo tài liệu đến tay đại biểu đúng hẹn.

Một trong những nhiệm vụ của Vụ Thư ký là tham mưu dự kiến chương trình làm việc kỳ họp Quốc hội. Dự thảo phát biểu khai mạc, bế mạc và các phát biểu khác của Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội. Đây là công việc vô cùng quan trọng. Vụ Thư ký phải lĩnh hội tất cả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, đảm bảo nội dung trong các bài phát biểu phải quán triệt Nghị quyết Trung ương, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, đồng thời, lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.

Vụ thông tin có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Người phát ngôn kỳ họp Quốc hội; đảm bảo thông tin thường xuyên, chính xác về các hoạt động của Quốc hội; phối hợp, điều hòa các hoạt động của phóng viên báo chí tham gia đưa tin tại kỳ họp, cung cấp thông tin cho báo chí đưa tin.

Thực hiện : Thiện Đoan Diệu Linh Nguyên Trực Hồng Dũng Như Huỳnh Cao Hoàng Anh Đào