Khám phá những bí ẩn của chất siêu lỏng

Gốc
Một nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Cơ lượng tử (JQI), Mỹ, vừa khám phá về sự sắp xếp phẳng của các nguyên tử khí cực lạnh. Những khám phá mới này sẽ góp phần làm rõ được một đặc tính kỳ lạ: Đó là tính siêu lỏng. Ở không gian ba chiều, làm lạnh một loại khí của các nguyên tử nhất định nào đó tới mức nhiệt độ thấp vừa đủ sẽ biến chúng thành một chất ngưng Bose-Einstein

Tin nóng

Tin mới