Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người gặp khó khăn do COVID-19

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thanh niên Bắc Ninh vận chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN

Đây là một trong những nội dung trong Thông báo số 157/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và xây dựng dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị cần nêu rõ các nội dung xin ý kiến và lý do xin ý kiến, gồm: Các đối tượng được hỗ trợ; điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian hỗ trợ; nguồn kinh phí hỗ trợ; tổng mức hỗ trợ.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, Tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sau khi tiếp thu ý kiến và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ ký tờ trình Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/khan-truong-hoan-thien-du-thao-nghi-quyet-cua-chinh-phu-ve-ho-tro-nguoi-gap-kho-khan-do-covid19-20210610212248373.htm