Khẩn trương làm rõ vi phạm về đất đai tại huyện Sơn Động, Bắc Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai tại các xã: Lệ Viễn, Hữu Sản Long Sơn, huyện Sơn Động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Động khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ về số lượng, tính chất, mức độ vi phạm đất đai tại các xã: Lệ Viễn, Hữu Sản, Long Sơn theo phản ánh.

Cần có biện pháp xử lý ngay và xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thiếu trách nhiệm, không xử lý dứt điểm vi phạm đất đai theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khu đất bị san gạt trái phép tại xã Lệ Viễn, huyên Sơn Động.

Khu đất bị san gạt trái phép tại xã Lệ Viễn, huyên Sơn Động.

Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, làm rõ việc Điện lực huyện Sơn Động tiếp tục cấp điện cho người vi phạm đất đai sau khi đã có ý kiến của UBND xã Lệ Viễn.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp cử cán bộ chuyên môn phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sơn Động trong việc thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật; trường hợp hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh thì phải tham mưu rà soát kỹ để xử lý đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ mà chậm trễ, thiếu trách nhiệm dẫn đến để xảy ra sai sót, vi phạm về thủ tục, nội dung, thời hạn xử lý vi phạm hành chính sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Yêu cầu UBND huyện Sơn Động, Sở Công Thương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trước ngày 20/7/2022./.

Tiến Dũng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/khan-truong-lam-ro-vi-pham-ve-dat-dai-tai-huyen-son-dong-bac-giang-post956749.vov