'Khẩn trương tái cấu trúc nền kinh tế'

Gốc
Chính phủ xác định sẽ khẩn trương xây dựng, thực hiện một bước đề án tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị nội địa của từng sản phẩm và của toàn bộ nền kinh tế.

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội (QH) khóa XII, sáng qua. Miễn, giảm thuế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn tăng Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, năm 2009, tuy khó khăn, thách thức còn nhiều nhưng tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, Việt Nam đã ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái; bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát; thực hiện có kết quả việc bảo đảm an sinh xã hội… Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra những số liệu cụ thể để chứng minh cho các nhận định trên: giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến cả năm tăng khoảng 7,2%; giá trị tăng thêm của ngành xây dựng từ âm 0,4% năm 2008 tăng lên 11,3% năm 2009; nông nghiệp dự kiến cả năm tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; GDP dự kiến đạt khoảng 5,2% (đạt chỉ tiêu QH đề ra). Đáng chú ý là năm qua mặc dù Chính phủ đã miễn, giảm, giãn hoãn thời hạn nộp một số loại thuế với tổng số tiền khoảng 20.000 tỷ đồng nhưng tổng vốn đầu tư xã hội vẫn ước đạt trên 708.000 tỷ đồng, bằng 42,2% GDP, tăng 16 lần so với năm 2008. “Trong điều kiện khó khăn, việc tăng được vốn đầu tư toàn xã hội là rất có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tuy vậy, người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém nổi lên là: tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 thấp nhất trong 10 năm gần đây, tăng trưởng chủ yếu vẫn theo chiều rộng; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa thật vững chắc, bội chi ngân sách tăng và chính sách tiền tệ nới lỏng luôn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại, việc quản lý và sử dụng tài sản công, ngân sách nhà nước cũng như vốn trong các doanh nghiệp nhà nước chưa thật chặt chẽ, hiệu quả còn thấp; kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế kinh tế thị trường chưa có bước cải thiện đáng kể, hiện vẫn là những điểm nghẽn của tăng trưởng; chỉ tiêu tạo việc làm, xuất khẩu lao động không đạt kế hoạch, tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị tăng; quản lý nhà nước về lao động, nhất là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam chưa tốt; việc hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn chậm… Nâng cao tiềm lực của nền kinh tế Đề cập đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ dự kiến xác định mục tiêu tổng quát là: tập trung mọi nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng cường sự ổn định của kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện một bước đời sống nhân dân; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Để thực hiện được mục tiêu này, Chính phủ đã đề ra 5 nhóm giải pháp lớn, trong đó có một giải pháp đang được chờ đợi là ban hành các chính sách mới hướng vào việc tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Theo đó, Chính phủ xác định sẽ khẩn trương xây dựng và thực hiện một bước đề án tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị nội địa của từng sản phẩm và của toàn bộ nền kinh tế. Các biện pháp cụ thể được Thủ tướng báo cáo trước QH là: thúc đẩy tái cấu trúc doanh nghiệp, xây dựng lực lượng doanh nghiệp dân tộc; coi việc tăng giá trị nội địa và xây dựng lực lượng doanh nghiệp dân tộc là phương hướng chủ yếu để nâng cao tiềm lực và khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các nguồn lực phát triển. “Thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn, từng bước hình thành những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và công nghệ, có thương hiệu mạnh, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”, Thủ tướng nói. Văn Trung - Hải Hưng

Tin nóng

Tin mới