ANTĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND quận Hoàng Mai khẩn trương xử lý sau thanh tra việc sử dụng đất của các tổ chức được UBND cấp phường cho thuê đất trái pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Cụ thể, UBND quận Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND TP về thanh tra, kết luận việc sử dụng 177,6ha đất mà UBND cấp phường đã giao, cho thuê. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các phường để chấn chỉnh, tăng cường việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và thu chi tài chính trên địa bàn. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Các nội dung công việc này phải thực hiện trong tháng 3-2014.

Chính Trung