Khẳng định vai trò cấp ủy Đảng trong hoạt động của doanh nghiệp

Gốc
Ngày 13-4, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo cho thấy, quý I-2021, các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa chủ động, tích cực cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, mở rộng hợp tác liên kết, hỗ trợ chia sẻ giải pháp cùng nhau phát triển.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Khối đã nỗ lực củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành nghiêm kỷ luật Đảng…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội đã thông qua kế hoạch triển khai 3 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Khối; thực hiện công tác kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện, cần gắn với việc triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII theo hướng thiết thực, hiệu quả, khẳng định dấu ấn, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, của cấp ủy trong từng doanh nghiệp trực thuộc. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/996205/khang-dinh-vai-tro-cap-uy-dang-trong-hoat-dong-cua-doanh-nghiep