TP - Bệnh viện Sản Nhi Khánh Hòa có quy mô 400 giường bệnh sẽ được hoàn thành xây dựng trong năm 2012, với tổng vốn đầu tư hơn 456 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Theo quyết định phê duyệt, dự án vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, Bệnh viện Sản Nhi Khánh Hòa bao gồm khu Sản khoa có diện tích 12.000m2, khu Nhi khoa có diện tích 26.600m2. Bệnh viện có tổng diện tích sàn là 45.900m2, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 215 tỷ đồng.