GD&TĐ - Trong văn bản số 2219/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn bổ sung về chuyên môn trong mô hình Trường học mới cấp tiểu học có lưu ý cụ thể về phân môn Tập đọc.

Khanh Hoa: Luu y phan mon Tap doc day theo mo hinh VNEN - Anh 1

Cụ thể, với phân môn này, Sở GD&ĐT lưu ý, trong quá trình soạn Nhật kí chuyên môn và giảng dạy phân môn Tập đọc, giáo viên cần nghiên cứu kĩ tài liệu Hướng dẫn giáo viên môn Tiếng Việt để thực hiện.

Ngoài ra, giáo viên cần lưu ý:

Phần Giải nghĩa từ: Giáo viên cần giới hạn phạm vi nghĩa của từ cụ thể ở bài học, tránh mở rộng ra nhiều nghĩa không phù hợp với bài Tập đọc, giải nghĩa quá nhiều từ ngữ, làm cho giờ Tập đọc thiên về học từ ngữ một cách khô khan.

Phần Tìm hiểu nội dung bài: Giáo viên có thể soạn thêm một số câu hỏi để khai thác nội dung bài Tập đọc và hướng dẫn cho học sinh tổ chức trong nhóm với nhiều hình thức: trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến, thực hiện nhiệm vụ hoặc bài tập (nếu còn thời gian). Trong quá trình tìm hiểu bài, giáo viên chú ý rèn cho học sinh cách trả lời câu hỏi bằng ý hiểu của mình, biết chọn lọc từ ngữ, chi tiết, diễn đạt ngắn gọn, không đọc nguyên văn cả cụm từ, câu văn trong bài Tập đọc để trả lời câu hỏi...

Giáo viên nên tránh đặt câu hỏi khai thác nội dung vượt quá yêu cầu của bài học và không phù hợp với đối tượng học sinh.