(CATP) Sáng 4-9-2013, Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa triển khai các phương án bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng biển do đồn phụ trách thực hiện nghiêm chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27-8-2013 của Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản bằng các hình thức hủy diệt.

Đồn Biên phòng Vạn Hưng kiểm tra phương tiện trên vùng biển vịnh Vân Phong

Trong những năm gần đây, nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản ven bờ giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân vẫn là ý thức của ngư dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, sử dụng các hình thức khai thác hủy diệt như: xung điện, chất nổ, chất độc, dùng ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định. Trước mắt đồn biên phòng tăng cường tuyên truyền, giáo dục ngư dân chấp hành và thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ biên phòng tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn các tàu cá hoạt động lưới kéo, giã cào, giã cào bay có công suất máy chính từ 90CV trở lên. Nghiêm cấm việc sử dụng các loại ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định (nhỏ hơn 18mm).