KHÁNH HÓA: NGƯỜI THAM GIA ỨNG CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH SẼ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI 3 ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Gốc
Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 3 đơn vị bầu cử.

Tại ba đơn vị bầu cử của tỉnh Khánh Hòa người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri theo cụm xã, phường, thị trấn trong đó: Đơn vị bầu cử số 1 (gồm thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh) và Đơn vị bầu cử số 2 (TP. Nha Trang) sẽ tổ chức 10 buổi tiếp xúc cử tri, từ ngày 5 đến ngày 11-5-2021. Riêng đơn vị bầu cử số 3 (gồm TP. Cam Ranh và các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Trường Sa) sẽ tổ chức 13 buổi, từ ngày 5 đến ngày 13-5.

Còn đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại 14 đơn vị bầu cử theo các xã, phường, thị trấn trong đơn vị bầu cử, từ ngày 5 đến ngày 17-5-2021.

Được biết, theo kế hoạch tại các buổi tiếp xúc người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh sẽ trình bày với cử tri về dự kiến các chương trình hành động của mình nhằm giúp cử tri hiểu rõ hơn về người tham gia ứng cử, để cân nhắc, lựa chọn ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thật xứng đáng với niềm tin và mong muốn của nhân dân trong toàn tỉnh.

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55237