KHÁNH HÒA: NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ BẦU CỬ

Gốc
Công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Khánh Hòa đã đi được hơn nửa chặng đường với nhiều kết quả tích cực. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng...

Công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Khánh Hòa đã đi được hơn nửa chặng đường với nhiều kết quả tích cực. Đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và là dịp để cử tri lựa chọn, bầu ra được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Vì thế, đến thời điểm này tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả tích cực giai đoạn then chốt sắp tới. Phóng viên THQH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Mạnh Dũng- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa trả lời phỏng vấn

Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua cùng với cả nước thì tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị cho việc bầu cử ĐBQH khóa XV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông có thể cho biết những kết quả nổi bật trong quá trình chuẩn bị?

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Đến thời điểm này, sau khi tổ chức hai hội nghị hiệp thương rất tập trung và thành công thì chúng tôi đã tổ chức các đợt kiểm tra giám sát.

Đối với tỉnh Khánh Hòa đã kết hợp chặt chẽ giữa 2 đoàn thành “một đó”, là đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử và đoàn giám sát của thường trực HDND cùng một thời điểm, cùng nội dung và cùng đối tượng kiểm tra tập trung cho các địa phương. Đến thời điểm này, theo quy định của luật bầu cử chúng tôi đã thực hiện theo đúng nội dung và đang tổ chức tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú.

Phóng viên: Thưa ông, một trong những điều cử tri quan tâm nhất chính là việc lựa chọn và giới thiệu những ứng viên có tài có đức vào danh sách bầu cử. Ông có thể cho biết chất lượng các ứng viên ĐBQH và đại biểu HDND sắp tới?

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Những ứng viên với tỉ lệ, số lượng nữ và các ứng viên có trình độ đại học trên đại học rất cao điều đó thể hiện công tác chỉ đạo cũng như sự quan tâm của các cơ quan giới thiệu người ra ứng cử.

Đợt này, chúng tôi rất mừng vì chất lượng các ứng cử viên nên việc cọ sát các ứng viên trong đợt bầu cử này sẽ rất hấp dẫn và rộng đường cho cử tri lựa chọn người có đức có tài.

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Phóng viên: Trước đề nghị của MTTQVN về mở rộng của hơn cho nhân sỹ tri thức doanh nhân, người ngoài Đảng, người DTTS, ông có thể chia sẻ về nội dung này?

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Việc có chủ trương mở rộng thành phần đại diện cho các tổ chức, các thành phần dân cư, nhân sỹ tri thức đã thể hiện quy chế dân chủ đến tận cơ sở, dân chủ ở đây là dân chủ đại diện, dân chủ có sự lãnh đạo, dân chủ lựa chọn thành phần tiêu biểu nhất để tham gia vào bộ máy chính quyền tôi cho đây là xu thế hiện đại và là nguyện vọng chung của nhân dân.

Phóng viên: Chỉ còn không đầy một tháng nữa là đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội lớn của nhân dân và thực sự phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân thì Ủy ban bầu cử tỉnh đã có những chỉ đạo như thế nào, thưa ông?

Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Hiện nay, Ban chỉ đạo đang tập trung quyét liệt chỉ đạo những nội dung cơ bản của trung ương quán triệt, phân công nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tăng cường tuyên truyền phổ biến các luật và đặc biệt là bảo đảm về cơ sở vật chất, về con người về kỹ thuật và các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử sắp tới diễn ra có kết quả cao nhất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Quốc Hội https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55235