Khánh Hòa: Phấn đấu có thêm 75 xã nông thôn mới vào năm 2025

Gốc
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết, theo kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa phấn đấu sẻ có 75 xã nông thôn mới (NTM).
0:00 / 0:00
0:00

Con đường mới khang trang, tại khu dân cưa xã Diên Điền, huyện Diên Khánh.

Trong đó có: 37 xã NTM nâng cao, 10 xã NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí, theo đó huyện Diên Khánh đạt huyện NTM nâng cao, huyện Vạn Ninh và huyện Cam Lâm đạt huyện NTM, TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Hiện nhu cầu vốn đầu tư phát triển, chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng của Chương trình NTM, giai đoạn này hơn 126,8 tỷ đồng.

tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại thôn Trung, xã Diên Điền (huyện Diên Khánh).

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, chủ yếu là hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn, phát triển ngành nghề nông thôn, phát triển sản phẩm OCOP... tùy thuộc vào từng năm, từng dự án được duyệt.

Đường bê tông nội đồng sạch sẻ, rộng rãi tại xã Diên Thạnh (huyện Diên Khánh).

Được biết, tính đến tháng 2/2021, tỉnh Khánh Hòa có 49/92 xã NTM, dự kiến sẽ có thêm 7 xã NTM năm 2020 (do đến nay chưa tổ chức công nhận); vượt chỉ tiêu 3 xã so với nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa đề ra .

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/khanh-hoa-phan-dau-co-them-75-xa-nong-thon-moi-vao-nam-2025-554027.html