Khánh Hòa phấn đấu quý 2/2025 hoàn thành các khu giết mổ tập trung

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh này đến năm 2025.

Mục đích của kế hoạch là tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh động vật và các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Cung cấp sản phẩm động vật qua giết mổ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng; bảo vệ môi trường sinh thái. Tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, phân tán gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để kêu gọi đầu tư xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tại 5 địa điểm đã xác định tại các địa phương.

5 khu giết mổ tập trung đó sẽ xây dựng tại thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh; thôn Đống Đa, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa; thôn Vĩnh Phú, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm; thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh; thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn.

Riêng đối với địa bàn Tp.Cam Ranh sẽ được tổ chức rà soát các quy hoạch có liên quan để bổ sung một địa điểm xây dựng khu giết mổ tập trung.

Trong năm 2022, tỉnh này tập trung hoàn thiện các thủ tục kêu gọi và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp Sông Cầu. Khu giết mổ này dùng chung cho cả Tp.Nha Trang và các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Dự án có công suất giết mổ trung bình một ngày đêm là 150 con trâu, bò; 1.500 con lợn; 8.000 con gia cầm các loại để cung cấp nguồn thịt đảm bảo an toàn thực phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Dự kiến, mức đầu tư khoảng 121 tỷ đồng.

Đối với các điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tỉnh này sẽ xây dựng phương án thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá xếp loại về điều kiện vệ sinh thú y tất cả các điểm, cơ sở giết mổ định kỳ hàng năm; phân loại đối với các cơ sở đảm bảo điều kiện phù hợp các tiêu chí nâng cấp, sửa chữa. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đã sửa chữa, nâng cấp; thực hiện cam kết không giết mổ khi xây dựng xong khu giết mổ tập trung trên địa bàn.

Những cơ sở giết mổ diện tích ít, quy mô quá nhỏ không đủ điều kiện nâng cấp thì không cấp giấy đăng ký kinh doanh, tiến hành thông báo thời gian chấm dứt hoạt động. Cuối năm 2022, dự kiến tổng số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ giảm 25 – 30% so với năm 2021.

Năm 2023, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ nhà đầu tư khởi công xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung công nghiệp Sông Cầu tại thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hoàn thành các thủ tục pháp lý để kêu gọi đầu tư xây dựng khu giết mổ tập trung công nghiệp tại Tp.Cam Ranh.

Tỉnh này phấn đấu đến quý 4/2023 sẽ cấp phép xây dựng, khởi công dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa với diện tích 2,19 ha. Khu giết mổ có công suất trung bình một ngày đêm là 25 con trâu, bò; 150 con lợn; 2.000 con gia cầm các loại để cung cấp thịt đảm bảo an toàn cho thị xã Ninh Hòa. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 36 tỷ đồng.

Trong năm 2023, các điểm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tiếp tục hoạt động, kiểm tra, đánh giá xếp loại về điều kiện vệ sinh thú y tại các điểm này định kỳ hàng năm; cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đã sửa chữa nâng cấp, thực hiện cam kết không giết mổ khi xây dựng xong khu giết mổ tập trung trên địa bàn.

Đồng thời, không cấp giấy đăng ký kinh doanh và thông báo thời gian chấm dứt hoạt động đối với những cơ sở giết mổ diện tích ít, quy mô quá nhỏ không đủ điều kiện nâng cấp. Dự kiến, đến cuối năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 69 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đã sửa chữa, nâng cấp được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.

Thịt heo được bày bán tại chợ Xóm Mới, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thịt heo được bày bán tại chợ Xóm Mới, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến năm 2024, tỉnh Khánh Hòa tập trung hoàn thiện, phấn đấu quý 2 sẽ cấp phép xây dựng, khởi công các dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Khánh Sơn và Tp.Cam Ranh. Các khu giết mổ này có mức đầu tư từ 26,5 – 61 tỷ đồng. Trong năm này, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ tạo điều kiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án này.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá xếp loại định kỳ hàng năm về điều kiện vệ sinh thú y đối với 69 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đã sửa chữa, nâng cấp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Tuy nhiên, các cơ sở này cũng sẽ được thông báo lộ trình, thời gian chấm dứt hoạt động theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trong quý 2/2025 sẽ hoàn thành xây dựng các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Bên cạnh đó, chấm dứt hoạt động, tổ chức di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong phạm vi địa bàn tương ứng theo tiến độ hoàn thành các khu giết mổ tập trung.

Trong trường hợp, sau thời gian kêu gọi đầu tư mà không có tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thì năm 2024, Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để xây dựng ít nhất một khu giết mổ tập trung.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khanh-hoa-se-xay-dung-khu-giet-mo-gia-suc-gia-cam-tap-trung-a562536.html