Khánh Hòa: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Gốc
Chiều 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các đại biểu.
0:00 / 0:00
0:00

quang cảnh hội nghị tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại buổi tập huấn, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đã giưới thiệu cho các đại biểu nghe một số vấn đề chung về hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của MTTQ Việt Nam.

Theo đó, các nội dung kiểm tra, giám sát công tác bầu cử gồm: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử.

các đại biểu tham dự buổi tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu.

Được biết, thời gian kiểm tra, giám sát đợt 1 từ ngày 20/2 đến 13/4; đợt 2 từ ngày 13/4 đến 22/5; đợt 3 giám sát trong ngày tổ chức bầu cử 23/5.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/khanh-hoa-tap-huan-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap-554104.html