Khánh Hòa: Tình hình kinh tế- xã hội quý I tiếp tục phát triển khá

Gốc
Quí I năm 2010, mặc dù giá cả một số mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất tăng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của đại bộ phận nhân dân nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát triển khá.

Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ như: Kim ngạch xuất khẩu đạt 128,48 triệu USD, tăng 48,1%; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính từ đầu vụ Đông Xuân 2009-2010 đến nay ước đạt 30.868 ha, tăng 3%, bằng 37% KH năm; khai thác thủy sản ước 14.292 tấn, tăng 0,9%; tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ thị trường 14.300,3 tỷ đồng, tăng 67,2%; thu ngân sách đạt 1.944,5 tỷ đồng, tăng 21,1%; doanh thu hoạt động du lịch đạt 391,37 tỷ đồng, tăng 6,53%... Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quí I vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới như: Giá cả liên tục tăng ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân; giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp hơn so với bình quân cả nước; tình trạng học sinh bỏ học tiếp tục diễn ra; tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn chưa có giải pháp giải quyết dứt điểm; công tác thu hút nhân lực chưa hiệu quả; tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vẫn còn chậm so với kế hoạch./.

Tin nóng

Tin mới