Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Báo Xây Dựng
16/6/2022
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Báo Khánh Hòa
16/6/2022
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
16/6/2022
Không chuyển nhượng hoặc cho người nước ngoài thuê dự án nuôi trồng thủy sản trên biển

Không chuyển nhượng hoặc cho người nước ngoài thuê dự án nuôi trồng thủy sản trên biển

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
11/6/2022
Đại biểu kiến nghị chính thức thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá không cần thí điểm

Đại biểu kiến nghị chính thức thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá không cần thí điểm

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
11/6/2022
Cơ chế đặc thù cho Khánh Hòa không thể theo kiểu… bình quân

Cơ chế đặc thù cho Khánh Hòa không thể theo kiểu… bình quân

Báo Pháp Luật TP.HCM
11/6/2022
CẦN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐÃ ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

CẦN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐÃ ÁP DỤNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
11/6/2022
Tháo điểm nghẽn, tạo đột phá cho Khánh Hòa phát triển

Tháo điểm nghẽn, tạo đột phá cho Khánh Hòa phát triển

Công An TP.HCM
10/6/2022
'Khánh Hòa xứng đáng có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù'

'Khánh Hòa xứng đáng có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù'

Báo Pháp Luật TP.HCM
10/6/2022
Quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và triển khai một số quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quán triệt Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa và triển khai một số quy định mới của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Báo Thanh Hóa
03/6/2022
Không 'phổ cập' đặc thù

Không 'phổ cập' đặc thù

Báo Sài Gòn Giải Phóng
26/5/2022
Khánh Hòa muốn lên thành phố trực thuộc TƯ, xin hàng loạt cơ chế đặc thù

Khánh Hòa muốn lên thành phố trực thuộc TƯ, xin hàng loạt cơ chế đặc thù

Báo VietnamNet
26/5/2022
Giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Khánh Hòa cần cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đột phá

Giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Khánh Hòa cần cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đột phá

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
25/5/2022
Cần cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng hiệu quả

Cần cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng hiệu quả

Đại Biểu Nhân Dân
24/5/2022
Tán thành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Tán thành thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
24/5/2022
THẢO LUẬN TẠI TỔ 9: ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN TRONG VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

THẢO LUẬN TẠI TỔ 9: ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN, TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN TRONG VIỆC CHẬM TIẾN ĐỘ DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
24/5/2022
Để thực hiện cam kết COP 26, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

Để thực hiện cam kết COP 26, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
24/5/2022