Mốc biên giới giữa ba nước là biểu tượng thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của Chính phủ và nhân dân ba nước trong thiện chí hợp tác giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ, là minh chứng thể hiện sự tin cậy, hiểu biết và tinh thần hợp tác hữu nghị giữa ba nước Việt Nam – Campuchia-Lào.