(Cadn.com.vn) - Ngày 4-5, tại chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh (H.Đại Lộc, Quảng Nam), Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh Quân khu 1; nguyên Sư trưởng Sư đoàn 304 - Quân đoàn 2 và Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 304 đã tổ chức lễ lạc thành đền thờ, an vị và cầu siêu cho gần 1.000 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức cách đây 40 năm (1974 - 2014). Theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ, việc xây dựng đền thờ đã làm ấm lòng vong linh các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Thượng Đức cách đây 40 năm với những trận đánh ác liệt, giải phóng quận lỵ Thượng Đức - một căn cứ quân sự lớn của địch ở miền Nam, là tiền đồn bảo vệ khu liên hợp quân sự Đà Nẵng.

Đền thờ vong linh liệt sĩ hy sinh tại Thượng Đức 1974.

Quang Huy