Khánh thành hai phòng trưng bày mới Mỹ Sơn và Đồng Dương tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm-pa Đà Nẵng

NDĐT- Tin từ Đại sứ quán Pháp cho biết, sáng 27-2 tới, hai phòng trưng bày mới mang tên “Mỹ Sơn” và “Đồng Dương” của Bảo tàng Điêu khắc Chăm-pa Đà Nẵng sẽ được khánh thành với sự hiện diện của các lãnh đạo TP Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội, Đại sứ Pháp tại Việt Nam và Trường Viễn Đông Bác Cổ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=141797&sub=134&top=43