Khánh thành phòng thực hành điện tử - viễn thông

Gốc
TT - Trường ĐHDL Văn Hiến vừa khánh thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 phòng thực hành điện tử - viễn thông. Phòng gồm hai khu vực: ứng dụng điện tử và đo lường mạch điện. Trong đó mỗi khu vực được lắp đặt tám bộ thiết bị, phục vụ cùng lúc khoảng 50 sinh viên thực hành.

Tin nóng

Tin mới