Hanoinet - "Đó là một người còn rất trẻ; tài năng của bạn ấy khiến tôi tin tưởng và vui nhất là khi được tôi mời nhảy chung, bạn ấy đã rú ầm lên cả ngày", Khánh Thi chia sẻ.