Cắt phăng mái tóc dài, Khánh Thi muốn mình trở nên mới mẻ hơn để cùng với người mới tiếp tục bước vào những thử thách sắp tới.