Khảo sát kiểm định trung tâm dạy tiếng Anh phù hợp với người khuyết tật

Gốc
(VOH) - Vừa qua, Hội đồng Anh đã phối hợp với Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức khảo sát nhằm giúp kiểm định lại sự phù hợp tiếp cận về công trình và dịch vụ phù hợp đối với người khuyết tật tại các 3 cơ sở của Hội đồng Anh tại TP.HCM.

Thông qua đó, có các giải pháp cải thiện để thực hiện tốt hơn. Kết quả khảo sát sẽ được Trung tâm khuyết tật và phát triển gửi chi tiết đến Hội đồng Anh kèm theo một bản đề xuất cụ thể một số điểm có thể cải thiện cho phù hợp hơn với người khuyết tật.

Hội đồng Anh cam kết sẽ xem xét các đề xuất và thực hiện thay đổi trong phạm vi có thể. Sau TP.HCM, Hội đồng Anh tiếp tục tổ chức một đợt khảo sát tương tự với 2 cơ sở tại Hà Nội.

Giờ sinh hoạt tại một lớp Anh văn của Hội đồng Anh - Ảnh: Dantri.

Tin nóng

Tin mới