Để có được báo cáo đánh giá sâu về kết quả 5 năm thực hiện, ngày 1/8, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết TW7 khóa X Trung ương đã tiến hành khảo sát, đánh giá tiến độ thực hiện sơ kết nghị quyết tại tỉnh Thái Nguyên.

Nguyên thứ trưởng Bộ NN&PTNN Nguyễn Đăng Khoa (Ủy viên thường trực Ban biên tập Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khóa X) cùng đại diện lãnh đạo Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, Cục kinh tế hợp tác - Bộ NN & PTNT tham dự chương trình làm việc.

Theo đánh giá, sau 5 triển khai nghị quyết TW7 khóa X, bộ mặt nông nghiệp, nông dân nông thôn của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được sự mong đợi của người dân. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 5,75%/năm, tỷ trọng nội ngành trồng trọt giảm, chăn nuôi tăng, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ đều tăng.

Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại buổi làm việc

Giá trị sản xuất trên một ha đất trồng trọt ước đạt 77 triệu đồng.

Trong 5 năm, Thái Nguyên cũng đã huy động được trên 12.600 tỷ đồng đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, trong đó người dân đã đóng góp trên 1.800 tỷ đồng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 51%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xấp xỉ 3% năm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết TW 7 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể như việc triển khai, quán triệt Nghị quyết ở một số địa phương vẫn mang tính hình thức, chưa sát với thực tế; việc xây dựng cơ chế lồng ghép các chương trình còn chậm; chương trình nông thôn mới triển khai chậm, tỷ lệ đóng góp vốn của người dân đạt thấp, mới chiếm khoảng trên 14%.

Liên quan đến những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, ông Hoàng Cường Quốc (Phó Giám đốc Sở NN & PTNT, Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, tiêu chí xây dựng NTM nhất thiết phải có sự khác biệt giữa các vùng miền. Ông Đặng Viết Thuần (Phó chủ tịch UBND, Phó ban thường trực BCĐ chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên) bổ sung, để nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình thì cần thiết phải xây dựng, biên chế một đội ngũ cán bộ chuyên biệt làm công tác xây dựng NTM.

Để có cái nhìn sâu rộng, cụ thể tiến tới tổng kết thực tiến khái quát, sinh động, đoàn công tác của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đã làm việc với lãnh đạo huyện Phú Lương, lãnh đạo 5 xã điểm xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các ý kiến đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết TW7. Điển hình như nhận định, đánh giá vai trò của nghị quyết đối với sự phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn, việc phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển hàng hóa toàn diện theo hướng hiện đại, vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình triển khai nghị quyết. Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nêu ra những bất cập trong cơ chế quản lý đất đai và lao động nông nghiệp. Chỉ ra những nút thắt, hạn chế gây cản trở phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhằm xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, xây dựng NTM thành công, nâng cao đời sống nông dân, đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình nhiều ý kiến tâm huyết kiến nghị Nhà nước phải sửa Luật đất đai theo hướng đa dạng sở hữu: Sở hữu nhà nước, tập thể, tư nhân. Có như vậy người dân và DN mới yên tâm đầu tư SXKD vào nông nghiệp, nông thôn.

Phát biểu kết luận, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa ghi nhận những đề xuất cũng như những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn cần điều chỉnh tại địa phương. Qua đó sẽ tổng hợp, phản ánh với BCĐ sơ kết Nghị quyết TW7 khóa 10 của Trung ương.