Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khát nhân lực

Gốc

(HNM) - Điều tra 38 doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp khu vực nhà nước, cổ phần, tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG) đã kết luận trong 5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ tăng gấp ba lần số nhân viên, cán bộ quản lý.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/151410