Giadinh.net - Thùy Mai kéo ống quần rộng, tay chỉ trượt dài trên đường sẹo thâm nâu ở cẳng chân. Mai giải thích đó là dấu vết của những vết đinh tì vào da trong quá trình kéo dài chân. Đến giờ, sau 2 năm…cải thiện tầm vóc cơ thể, Thùy Mai vẫn không quên được hơn 200 ngày đau đớn ấy…