(Toquoc)-Với mức giá mới cao nhất EVN đưa ra: 20.114 đồng/cột/tháng, DN viễn thông vẫn lợi hơn nhiều nếu tự xây cột.