Hỏi:

small_10466.jpg Cơ sở của chúng tôi nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, khi chuyển trụ sở sang địa điểm mới ở quận khác, công ty vẫn còn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết thì chúng tôi nên làm thế nào? Có được khấu trừ khi kê khai thuế với cơ quan thuế quản lý ở địa điểm mới không? (Phạm Huỳnh Minh Đức, Q.Tân Bình, Tp.HCM)