Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

KHCN là động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH-KT) Việt Nam với chủ đề: Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển. Gần 1.000 đại biểu thuộc các tổ chức của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam tham dự. Đoàn BR-VT có 4 đại biểu tham dự đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trưng bày các sản phẩm khoa học - công nghệ.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đội ngũ trí thức Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, toàn xã hội ghi nhận và trân trọng. Từ khi ra đời đến nay, Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng là hạt nhân tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Nêu ra những yêu cầu để phát triển của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh đến nguồn lực con người, trong đó, vai trò tập hợp đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam ngày càng được khẳng định và phát huy nguồn lực, lợi thế về con người.

Thủ tướng khẳng định: Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Đây là khát vọng phát triển lớn của dân tộc mà chúng ta phải thực hiện trong điều kiện đất nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, môi trường thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình đó đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, các tổ chức khoa học - công nghệ, đặc biệt là đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội của Việt Nam cần tổ chức phấn đấu hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta. Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam là nơi hội tụ những trí tuệ được kết tinh cả đời lao động, khát khao được tiếp tục góp sức, chung tay đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, xây dựng nền tảng trí thức. Hàng nghìn nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong hệ thống của Liên hiệp Hội là tài sản quốc gia quý báu. Tất cả chúng ta sẽ là những “viên gạch” nhỏ hoặc những “công trình” đồ sộ để đóng góp xây dựng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Tán thành với những phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 -2025, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng những thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, phải làm cho khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng nhất phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, sức mạnh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

LINH ĐAN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-khcn-la-dong-luc-quan-trong-nhat-phat-trien-luc-luong-san-xuat-916739/