Khen thưởng 67 tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân BVANTQ

Gốc
(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Ngày 15-8, tại TP Tam Kỳ, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào TDBVANTQ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào (2010-2013). Trong những năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh được cả hệ thống chính trị vào cuộc; các cấp, các ngành, đoàn thể đã biết dựa vào dân và phát huy sức mạnh nhân dân vào công tác giữ gìn ANTT. Nhiều địa phương, đơn vị cơ sở đã có nhiều sáng tạo trong tổ chức xây dựng phong trào, qua đó đã vận động, tập hợp được đông đảo nhân dân tự nguyện hưởng ứng tham gia.

Đến nay toàn tỉnh có gần 1.200 khu dân cư đã xây dựng hương ước, quy ước, mô hình để vận động nhân dân thực hiện phòng ngừa, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm được nhân dân hưởng ứng tham gia. Dịp này, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và CA tỉnh tặng bằng khen, giấy khen cho 45 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Bão Bình

Tin nóng

Tin mới