(CATP) Là tựa tập thơ của ba tác giả Hồ Bông, Đoàn Vy và Bùi Thị Thanh Nga, do Nhà xuất bản Văn học phát hành, gồm 179 bài thơ tâm đắc của ba tác giả. Như nhà văn Triệu Xuân đã nói: