(LĐ) - Tại buôn Triết, xã Dur K'măn, huyện Krông Ana có bà trưởng thôn tự phong đứng ra "chỉ đạo" công tác chống lũ ngay trước mặt... lãnh đạo xã.