Một năm ra nhập WTO, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc mở rộng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như may mặc, giày da, thủy sản... không chỉ tới các thị trường truyền thống, mà còn là hàng loạt các thị trường khác. Tuy nhiên, đổi lại điều này, theo nguyên tắc có đi có lại, Việt Nam cũng phải mở cửa thị trường trong nước, thông qua việc thực thi các cam kết song phương và đa phương. Xem chi tiết...