Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khi các chàng tuyển vợ!

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Không để thiên hạ cho mình là người lạc hậu trước thời thế, nhiều anh chàng đưa ra tiêu chuẩn "cô ấy phải giỏi ngoại ngữ". Ngoại ngữ là điều kiện cần để làm việc trong các cơ quan nước ngoài, nhưng thử hỏi con số đó được bao nhiêu người?

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77530